ಐ ಕಲೇ…!!???

ಸಂಜೆ ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲಾಗುತ್ತಲೇ ತಳಮಳ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕಿದರೂ ಮಲ್ಲಿಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ‘’ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್‌ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ….,’’ ಅಪ್ಪನ ಕಡಕ್‌ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಬುಸುಗುಡುವ ವದನದ ನೆನಪಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಣ್ಣನೇ ಕಾರಣ. ಬೇಡಾ ಬೇಡಾ ಅಂದ್ರೂ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಥೀ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನೂ ಸಿನೇಮಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಮ್ಯಾಟನೀ ಶೋ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಶನಿವಾರದ ರಜಾ ದಿನ. ಹೇಮಾವತಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಒಳಗೆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ರೀಲ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನೇಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಮ. ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂದು ನೊ ಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ್ರೆ ಅಲೂ ್ಲ ಕೂ ಡ  ಇಲ.್ಲ …! ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದೇನೇನೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್‌ ಆಗಲ ೆ ಇಲ.್ಲ ಕತ ಲ್ತ ು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಮ ಲ್ಲೇ ಏಗೊ ……, ಮ ಲ್ಲೀ ಏಗೋ……, ಅಂತಾ ನಾಮ ಕೂ ಗು ತಿದ್ತ ್ದ  ದನ್ವಿs ಪತ್ರಿ ದನ್ವಿs ಸು ತಿತ್ತ ು .್ತ ಅದು ಸವಿಯಾದ ಮುಂಜಾಮ. ಚೆಂಬು ಹಿಡಿದು ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಐಕಲೇ….ಐಕಲೇ…….!!?? (ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ…? ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಗಂಡನನ್ನು ಹಾಗೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಅಂತಾ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಅರಚಾಡಲಾರಂಭಿ ಸಿದರ ು . ಬಚೆ ನ್ಚ ೆ ಕೌದಿ ಹೊ ದು ್ದ ಮಲಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಚಂಗನೆ ಒಂದೇ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಮುಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಛಳಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತ ಅರಿತ ನಾನೂ ಕೂ ಡ  ಅಷ್ಟೇ ವೇ ಗದ ಲಿ ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಯವರೆಗೂ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌ಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲವದು. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಸಿದ ಹೆಬ್ಬುಲಿಗಳಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಮ. ಹುಡುಕೀ ಹುಡುಕೀ ಸೋತ ನಮಗೆ ಅಮೀರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸಾಹೇಬರ ಚಕ ್ರ ಕಳ ಚಿ ದ  ಎತಿನ್ತ  ಬಂಡಿ ಬಳಿ ಮಲ್ಲಿಯಂತಹ ಆಕೃತಿಯೊಂದು ಕಂಡಿತು. ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಬಿಗಿದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಕಡ ು ಗತ ಲ್ತ ಾಗಿದ್ದರಿ ಂದ  ನಾನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ……., ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಾ ಮಲಗಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಾರು ಕೋಲಿನಿಂದ ಎರಡೇಟು ಬಾರಿಸಿದ. ಪಾಪ ಎಮ್ಮೆ, ದುಸುರಾ ಮಾತನಾಡದೇ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸತೊಡಗಿತು. ಮನೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ‘ಅಪ್ಪಾ ಎಮ್ಮೆ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಅಂತಾ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಿದ್ದಗೆ ಣ ನ್ಣಿ ಲಿ ದ್ಲ ್ದ  ಅವರ ು ಕಟ ಾಕ್ಟಿ ಬಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ…., ಎಂದು maitalon pille zur verhütung | ohnerezeptfreikauf ಮಗ್ಗಲು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೇ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಒಳಗಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನವೊಂದು ಆಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೋಡಿದರು. ಸಲ್ವ ್ಪ ಸವ ು ಯ ದ  ನಂ ತರ ಜೊ ರಾಗಿ ನಗ ು ತಲ್ತ ೆ ಹೊರಬಂದ್ರು. ನನಗೋ ಬಂs iು ವೇ ಬಂs iು …….., ನವ ು ್ಮಣ್ಣ ನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊಂದಲ. ಮ ುನ್ನೆಚರ್ಚಿ ಕ ೆ ಕವ್ರ ು ವಾಗಿ ನಾಮ ಮ ನ¬ೆ ುಂದ  ಸಲ್ವ ್ಪ ಮ ುಂದ ೆ ಇದ್ದ ರಸ ಂ್ತೆ iು ಲಿ ್ಲ ನಿಂತು ಎಲವ್ಲ ನ ೂ ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆಮ. ನಾನು ಅನುಮಾನ ಕ್ಲಿಯರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ‘’ಯಾಕೋ ಓಡ್ಬಂದೇ…..? ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕವನು ‘ಲೋ ರಾತ್ರಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಕಣೋ…, ಅಮೀರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸಾಹೇಬ್ರ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಕುರುಡ ಕೋಣ ಕಣೋ…, ತುಂಬಾ ತಡ  ಆಗಿತಲ್ತ ಾ.್ಲ …, ಅದ್ಕೇ ಅಪನ್ಪ ್ನ ಯಾಮಾರಿಸೋಕೇ……., ಅಂತಾ ಮುಂದುವರೆ ಸು ತಲ್ತ ೆ ಇದ್ದ. ನಾನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊ ತು ್ತ ಕು ಳಿತು ಬಿಟ.್ಟೆ ಬಳೆ ್ಳಂ ಬಳೆ ಗ ್ಗೆ ಬೆಂ ಬು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೇ ಇನ್ನೆ ನಾಗು ತ್ತೇ ಹೇ ಳಿ…..? ಪಾಪ  ಅದು ಸಾದುs ಕೋಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಫೀ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

One Comment to “ಐ ಕಲೇ…!!???”

  1. Subas says:

    Kannada sariyag Type madroloooo………

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.